Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty normatywne miejscowości, poz. 1204 [X]

, dnia 11 kwietnia 2007 r.

Uchwała Rady Miejskiej Cesarskiego Miasta

o mieszkaniach socjalnych (uchylony)

§ 1.

Cesarskie Miasto Srebrny Róg dysponuje własnymi lokalami socjalnymi.

§ 2.

Lokale socjalne przyznaje Rada Miasta.

§ 3.

 

 1. Lokale przyznaje się na okres 1 miesiąca po złożeniu wniosku o przyznanie mieszkania socjalnego, o którym mowa w § 5 pkt. 1 - 3
 2. Przedłużenie zamieszkiwania w mieszkaniu socjalnym następuje po ponownym złożeniu wniosku.
 3. Ponowne otrzymanie mieszkania następuje na okres 2 tygodni.
 4. Każdy mieszkaniec może dwukrotnie złożyć wniosek o przedłużenie mieszkania socjalnego.
 5. Osoba której przyznano mieszkanie socjalne uiszcza stosowną opłatę w wysokości określonej w § 6 pkt. 1 i 2.

 

§ 4.

Uprawnieni do uzyskania mieszkania są mieszkańcy Księstwa Sarmacji spełniający następujące warunki:

 1. Nie posiadają własnych mieszkań.
 2. Pełnią funkcję publiczną albo przejawiają aktywność społeczną na terenie Srebrnego Rogu lub Marchii Teutońskiej, prowadzącą do rozwoju prowincji.
 3. Są mieszkańcami CMS Srebrny Róg.

 

§ 5.

Zainteresowani składają wniosek w którym podają:

 1. Imię i nazwisko, (nick).
 2. ID mieszkańca w Księstwie Sarmacji.
 3. Krótkie uzasadnienie wniosku.

 

§ 6.

Opłata za wynajem mieszkania socjalnego:

 1. Dla osoby, która spełnia wymagania § 4 pkt. 1 - 3, wynosi 3 lt za miesiąc mieszkania (0.10 lt za dobę).
 2. Nie pobiera się opłaty od wynajmu mieszkania socjalnego od osoby, która jest mieszkańcem Srebrnego Rogu oraz prowadzi instytucje kulturalne lub sportowe oraz spełnia wymagania § 4 pkt. 1 i 2.

 

§ 7.

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Mera CMS Srebrny Róg. Decyzja Mera jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 8.

Wykaz mieszkań socjalnych znajduje się na stronach CMS Srebrny Róg.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

(—) Jan Godowski,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny