Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 12046 [X]

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2021 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie powołania Książęcej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 4. Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy - Ordynacji wyborczej z dnia 12 października 2019 r. stanowię, co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LXVII kadencji zarządzonych Postanowieniem Regenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu z dnia 8 stycznia 2021 r. Jaśnie Oświeconego Diuka Avrila von Levengothona (A7169) jako przedstawiciela Naczelnej Izby Architektury.
  2. W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LXVII kadencji wchodzą:
    1. Prześwietny Hrabia Orjon Surma (AF972) - Regent Księstwa Sarmacji,
    2. Jaśnie Wielmożny Markiz Daniel January von Tauer-Krak (AG003) - Marszałek Trybunału Koronnego,
    3. Jaśnie Oświecony Diuk-Wojewoda Avril von Levengothon (A7169) - jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

 

(—) Orjon hrabia Surma,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny