Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Dziennik PrawOczekujące na klasyfikację, poz. 12055 [X]

Grodzisk, dnia 12 stycznia 2021 r.

Akt ratyfikacji

Umowa o podwójnym obywatelstwie pomiędzy Księstwem Sarmacji a Palatynatem Leocji

REGENT KSIĘSTWA SARMACJI
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

W dniu 7 stycznia 2021 roku w Nowym Brzegu została sporządzona i parafowana Umowa o podwójnym obywatelstwie pomiędzy Księstwem Sarmacji a Palatynatem Leocji. W dniu dzisiejszym niniejszym tę umowę, za zgodą Narodów Rzeczpospolitej w Sejmie Księstwa Sarmacji reprezentowanych wyrażoną Uchwałą Sejmu z dnia 9 stycznia 2021 roku, podpisuję i na pamiątkę tego wydarzenia wydaję stosowny akt ratyfikacji oznajmiając wszem i wobec, iż dokument uznaje się za zawarty w następującym brzmieniu:

Umowa o podwójnym obywatelstwie pomiędzy Księstwem Sarmacji a Palatynatem Leocji

sporządzona w Nowym Brzegu 7 stycznia 2021 roku

Wysokie Umawiające się Strony:
Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz, Książę Sarmacji,
reprezentowany przez Jego Książęcą Wysokość Filipa I Gryfa,
Ministra Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji

oraz

Ich Ekscelencje Franklin Garamond i Helwetyk Romański,
Namiestnicy Palatynatu Leocji, reprezentowani przez
Jego Ekscelencję Helwetyka Romańskiego, Namiestnika Palatynatu Leocji,
w imieniu Palatynatu Leocji

uzgodniły, co następuje:

Artykuł I

  1. Posiadanie obywatelstwa sarmackiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Księstwie Sarmacji oraz posiadanie obywatelstwa leockiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Palatynacie Leocji nie stanowią przeszkody do uzyskania obywatelstwa odpowiednio leockiego lub sarmackiego.
  2. Obywatel sarmacki lub leocki nie mogą zostać pozbawieni obywatelstwa z powodu posiadania obywatelstwa odpowiednio leockiego lub sarmackiego albo sprawowania funkcji publicznej w odpowiednio Palatynacie Leocji lub Księstwie Sarmacji.

Artykuł II

Nie stanowią przeszkody w korzystaniu z praw o charakterze politycznym:

  1. jednoczesne posiadanie obywatelstwa sarmackiego i leockiego,
  2. sprawowanie funkcji publicznej w Księstwie Sarmacji lub Palatynacie Leocji.

Artykuł III

  1. Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Książęcym Mieście Grodzisku.
  2. Umowa utraci moc po upływie czternastu dni od dnia wypowiedzenia.


(—) Orjon hrabia Surma,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny