Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 1206 [X]

, dnia 21 marca 2007 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu

o cenach gruntów w Cesarskim Mieście Stołecznym

§ 1.

Rozporządzenie określa ceny gruntów w Cesarskim Mieście Stołecznym, będących własnością Cesarskiego Miasta.

§ 2.

Cenę gruntów w Cesarskim Mieście określa się:

  1. 1. Dla mieszkańców Srebrnego Rogu cenę gruntu określa się w wysokości 30 lt.
  2. 2. Dla wszystkich mieszkańców Księstwa Sarmacji cenę gruntu określa się w wysokości 35 lt.
  3. 3. Dla przedsiębiorcy zatrudniającego powyżej trzech osób cenę gruntu określa się na 15 lt.
  4. 4. Dla wszystkich mieszkańców Księstwa Sarmacji określa się cenę gruntu w dzielnicy Rantochia (tereny SRE1001 do SRE1019) na 45 lt.

 

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

(—) Jan Godowski,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny