Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 12085 [X]

Grodzisk, dnia 9 lutego 2021 r.

Ustawa Sejmu nr 391

o zmianie Regulaminu Sejmu

Art. 1Art. 5 ust. 4 o treści:

Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, działając na wniosek przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych w Sejmie.przyjmuje brzmienie:

Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, działając na wniosek co najmniej połowy posłów.Art. 2Art. 5 ust. 5 o treści:

Marszałek Sejmu przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej jednej trzeciej posłów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni.przyjmuje brzmienie:

Marszałek Sejmu przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej jednej trzeciej posłów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż trzydzieści dni.Art. 3


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) diuk Prokrustes
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny