Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDecyzje administracyjne władz prowincji, poz. 12086 [X]

Grodzisk, dnia 9 lutego 2021 r.

Uniwersał Namiestnika

w sprawie rozwiązania Sejmiku Koronnego

Art. 1

W związku ze spełnieniem wymogów przewidzianych w art. 2 pkt. 3 Dekretu Namiestnika o Sejmiku Koronnym z dn. 14 lipca 2020, niniejszym rozwiązuje się XIII Sejmik Koronny i zamyka jego obrady.

Art. 2

Uniwersał wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Bartosz wicehrabia von Thorn-Janiczek
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny