Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 12092 [X]

Grodzisk, dnia 19 lutego 2021 r.

Rozporządzenie Kanclerza

ws. ustalenia wysokości opłat za industrializację miejscowości, kosztu uzupełniania kantyn oraz cenę sprzedaży zupy w kantynie

Art.1


Na podstawie art. 22. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz. P poz. 6833 z póź. zmian.) postanawia się, co następuje;

1.) Ustala się wysokość opłat za industrializację miejscowości na kwotę 4000 lt za każdy stopień industrializacji miejscowości.

2.) Ustala się wysokość opłaty za zakup jednej jednostki żywności w Państwowych Zakładach Żywieniowych na kwotę 150 lt.

3.) Ustala się wysokość ceny sprzedaży jednej jednostki żywności z kantyny na kwotę 200 lt.


Art. 2


1. Wykonanie niniejszego rozporządzenia zleca się Naczelnej Izbię Architektury.

2. Uchyla się Rozporządzenie Kanclerza ws ustalenia wysokości opłat za Industrializację miejscowości oraz zakup żywności w Państwowych Zakładach Żywieniowych z dnia 2 lutego 2020 r.

3. Rozporządzenie jest skuteczne z chwilą podpisania.

(—) Filip I Gryf
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny