Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 12095 [X]

Grodzisk, dnia 23 lutego 2021 r.

Zarządzenie Kanclerza

ws. zmiany Zarządzenia Kanclerza ws. organizacji Rady Ministrów

Art. 1

W Zarządzeniu Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W art. 1 dodaje się ustęp 3 o treści:

"W skład Rady Ministrów mogą również wchodzić Wiceministrowie, którzy wspierają Ministrów w powierzonych im obowiązkach."

2. Po art. 13 [Minister Sprawiedliwości] dodaje się art. 14 [Wiceministrowie] o treści:

"1. Wiceministrowie mogą być powołani w dowolnej liczbie celem pomocy członkom Rady Ministrów, o których mowa w art. 1. ust. 1.
2. Wiceminister podlega bezpośrednio członkowi Rady Ministrów, do pomocy któremu został powołany.
3. Wiceminister może zastępować członka Rady Ministrów, do pomocy któremu został powołany w zakresie ustalonym przez tego członka."

 

Art. 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Filip I Gryf
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny