Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 121 [X]

Grodzisk, dnia 1 września 2005 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 247

o zmianie terminu oddawania głosów w wyborach do Izby Poselskiej

Na podstawie art. 7 pkt 10 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku ze zmianą serwera stron internetowych Księstwa Sarmacji oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia takiego terminu oddawania głosów, który umożliwi możliwie największej liczbie obywateli sarmackich wzięcie udziału w wyborach, postanawiam jak następuje:

§ 1. [Zmiana terminu oddawania głosów]

Zmieniam termin oddawania głosów w wyborach do Izby Poselskiej na dni 7-11 września 2005 r.

§ 2. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny