Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1210 [X]

Grodzisk, dnia 26 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Mateusz Sylwester Soltys.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 21 kwietnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz Sylwester Sołtys
Data i miejsce urodzenia: 29 maja 1985 Kraków
Miejsce zamieszkania: Krzeszowice (GEL)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-14 (96)
Identyfikator: A8303

Proszę o nadanie mi obywatelstwa Sarmacji. Po raz 2 już-
ponieważ zależy mi na poprawieniu jakości życia sarmacjan.
Pragnę pracować na rzecz zdrowia publicznego Księstwa
Sarmacji. Prowadzę placówkę zdrowotną- szpital, chcę by
otworzony zostal rownież dla sarmacjan. Dodatkowo planuję
otworzenie kierunku medycznego na jednej z uczelni wyższych
albo wlasnej Akademii Medycznej aby móc zatrudniać sarmatów w
tym szpitalu. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. z
poważaniem: Mateusz Sylwester Sołts
[http://www.hospital.70.pl]

Mateusz Sylwester Sołtys /A8303/

Adres IP: 83.29.208.188

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny