Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 12117 [X]

Grodzisk, dnia 17 marca 2021 r.

Postanowienie Regenta

ws. odwołania asesora

Na podstawie art. 1. ust. 4. Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r.

stanowię co następuje:

§ 1.

Odwołuję VHS (AG287) z funkcji asesora.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) diuk Prokrustes
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny