Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 12125 [X]

Grodzisk, dnia 20 marca 2021 r.

Uchwała Sejmu

ws. odwołania ATK

Art. 1.

Na podstawie art. 1 ust. 6 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r.; z związku z nie wykazywaniem aktywności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji przez co najmniej 3 tygodnie, odwołuje się z urzędu Asesora Trybunału Koronnego JKW Michasia II Elżbietę.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

(—) Filip I Gryf
Wicemarszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny