Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 12193 [X]

Grodzisk, dnia 7 maja 2021 r.

Postanowienie Regenta

ws. zmiany składu Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 4 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 12 października 2019 r. w składzie Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wolnej elekcji zarządzonej Postanowieniem Regenta ws. zarządzenia wolnej elekcji z dnia 25 kwietnia 2021 r. dokonujemy następujących zmian:

  1. Odwołujemy w związku z rezygnacją z pełnienia tymczasowej władzy książęcej jako Regent: Prześwietnego Heweliusza hrabię Popow-Chojnackiego (AG006);
  2. Powołujemy: Wielmożnego Antoniego Kacpra wicehrabiego Burbon-Contiego (AG654) — Regenta.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wolnej elekcji zarządzonej Postanowieniem Regenta ws. zarządzenia wolnej elekcji z dnia 25 kwietnia 2021 r. wchodzą:

  1. Wielmożny Antoni Kacper wicehrabia Burbon-Conti (AG654) — Regent oraz Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4 pkt 3 powołanej ustawy,
  2. Jaśnie Oświecony Avril diuk von Levengothon (A7169) — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Antoni Kacper wicehrabia Burbon-Conti
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny