Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1220 [X]

Grodzisk, dnia 28 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Monika Pączko.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 kwietnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Monika Ewa Pączko
Data i miejsce urodzenia: 14.04.1994 Głubczyce
Miejsce zamieszkania: Nasiedle (KOR)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-19 (97)
Identyfikator: A8321

Jestem bardzo miła i bardzo szybko się zaprzyjaźniam. Mogę
zrobić dla panśtwa bardzo wiele. Założyłam nawet blog o
Sarmacji oraz jak można się do niej wprowadzić. Mogę zacząc
pisać artykuły i pracowac na rzecz państwa. Jestem bardzo
uczciwa i chętnie pomagam potrzebującym. Pragnę aby państwo
się rozrosło, jak to tylko możliwe. Jeśli tylko znajdę jakąś
pracę, przez którą mogłabym pomóc panśtwu to zaraz się
zatrudnię. Mam już wielu przyjaciół w Sarmacji, którzy cały
czas mi pomagają. Jeśli czegoś nie wiem zaraz mi wytłumaczą.
Pragnę, aby ten dzień był wyjątkowy.
     Bardzo proszę o nadanie mi obywatelstwa...

Monika Pączko

Adres IP: 83.30.15.174

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1; .NET CLR 2.0.50727)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny