Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 12209 [X]

Grodzisk, dnia 12 maja 2021 r.

Zarządzenie Kanclerza

ws. Sarmackich Bonów Skarbowych

§ 1.

Zarządza się emisję bonów skarbowych (dalej: Bonów) o wartości nominalnej 5000 lt. (słownie: pięć tysięcy libertów) za sztukę od dnia 12.05.2021 r. do dnia 29.05.2021 r.

§ 2.

Nakład Bonów ustala się na 200 szt. (słownie: dwieście sztuk). 

§ 3.

Okres zapadalności Bonów ustala się na 28 dni od dnia zakupu Bonu. 

§ 4.

Cenę emisyjną Bonów ustala się na 4600 lt. (słownie: cztery tysiące sześćset libertów) za sztukę. 

§ 5.

Bony z par. 1 przyjmują oficjalną nazwę urzędową: "Sarmackie Bony Skarbowe" oraz nazwę serii: A.

§ 6

Wzór awersu Bonu zawiera załącznik nr 1.

§ 7.

Na podstawie art. 12 ust. 4 Zarządzenia Kanclerza ws. organizacji Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. (Dz. P. poz. 12069) upoważnia się Ministra Finansów i Gospodarki do administrowania wpłatami i wypłatami z tytułu Bonów na koncie Rady Ministrów w Banku Sarmacji (G00001). 

§ 8.

Na podstawie niniejszego Zarządzenia, upoważnia się Radę Ministrów do decydowania o emisji kolejnych serii Bonów drogą zarządzenia Kanclerza.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

Załącznik nr 1.

Wzór awersu Sarmackiego Bonu Skarbowego

(—) Konrad von Chamier-Gliszczyński
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny