Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPełnomocnicy Księcia, poz. 1222 [X]

Grodzisk, dnia 29 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Reformy Gospodarki

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 2 i 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 262 o Kancelarii Książęcej z dnia 17 stycznia 2006 r. powołuję Pana JANA GODOWSKIEGO w skład Kancelarii Książęcej, jako Pełnomocnika Księcia do spraw Reformy Gospodarki.

§ 2.

Zadaniem Pełnomocnika jest w szczególności opracowanie projektu zmian w sektorze wytwórczym gospodarki Księstwa Sarmacji, zmierzającego do istotnego uproszczenia mechanizmów produkcji.

§ 3.

Pełnomocnik przedstawi Księciu do dnia 20 maja 2007 r. raport ze swoich prac, zawierający w szczególności materiały, o których mowa w § 2 oraz wnioski i zalecenia odnośnie kierunków rozwoju sektora wytwórczego gospodarki Księstwa Sarmacji.

§ 4.

Wynagrodzenie Pełnomocnika za sporządzenie raportu, o którym mowa w § 3, wynosić będzie 45 lt.

§ 5.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia i utraci moc z dniem 20 maja 2007 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny