Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjnePrawo łaski, abolicja (z wyłączeniem generalnej) i amnestia, poz. 12246 [X]

Grodzisk, dnia 31 maja 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie skorzystania z prawa łaski

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża

 

§ 1.

Na podstawie art. 9 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji stosujemy prawo łaski wobec wydalonego cudzoziemca JKW ROBERTA FRYDERYKA (A0062) w ten sposób, że uchylamy Postanowienie Księcia w sprawie wydalenia cudzoziemca z dnia 20 października 2019 r.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny