Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 12274 [X]

Grodzisk, dnia 14 lipca 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu LXIX kadencji

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN,

książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

§ 1.

Na podstawie art. 5 i 6 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy — Ordynacja wyborcza z dnia 12 października 2019 r. zarządzamy Wybory do Sejmu LXIX kadencji:

 1. Termin głosowania: od 24.07.2021 do 25.07.2021(do g. 21.00).
 2. Termin zgłaszania list kandydatów: 22 lipca 2021 r. do g. 23:59
 3. Liczba wybieranych posłów: 5.
 4. Wykaz obywateli (podkreślono obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim):
  1. Gotfryd Slavik de Ruth (T1141) - siła głosu: 4
  2. Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) - siła głosu: 4
  3. Laurẽt Gedeon I (AF766) - siła głosu: 4
  4. Krzysztof Hans Arped-Winnicki (AB726) - siła głosu: 4
  5. Fatima von Chamier-Gliszczyńska (AH321) - siła głosu: 3
  6. Piotr de Zaym (A1225) - siła głosu: 3
  7. Federico (AH319) - siła głosu: 3
  8. Hans Bouboulina-á-la-Triste (AH245) - siła głosu: 3
  9. Janusz Zabieraj (AH077) - siła głosu: 3
  10. Piotr vel Bocian (AG958) - siła głosu: 3
  11. Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek (AG541) - siła głosu: 3
  12. Tomasz Liberi (AF039) - siła głosu: 3
  13. Albert Felimi-Liderski (AE494) - siła głosu: 1
  14. Kuba Hogh-Sedrovski (AF099) - siła głosu: 1
  15. Hewret z Gerwenu (AF166) - siła głosu: 1
  16. Sorcha Raven (A8077) - siła głosu: 1
  17. Daniel January von Tauer-Krak (AG003) - siła głosu: 1
  18. Arkadiusz Maksymilian (AG006) - siła głosu: 1
  19. Piotr III Łukasz (A0004) - siła głosu: 1
  20. Vanderlei Bouboulina-á-la-Triste (AG287) - siła głosu: 1
  21. Henryk Leszczyński (A7599) - siła głosu: 1
  22. Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654) - siła głosu: 1
  23. Albert Jan Maat von Hippogriff (AG681) - siła głosu: 1
  24. Konrad Einsiedler von Hippogriff (AG804) - siła głosu: 1
  25. Jan Magov-Zaorski (A7212) - siła głosu: 1
  26. Avril von Levengothon (A7169) - siła głosu: 1
  27. August van Hagsen de la Sparasan (AH007) - siła głosu: 1
  28. Bartosz von Thorn-Janiczek (A3199) - siła głosu: 1
  29. Konrad von Chamier-Gliszczyński (AH174) - siła głosu: 1
  30. Ola Marcjan-Chojnacka (A3175) - siła głosu: 1
  31. Krzysztof Windsor (AH293) - siła głosu: 1
  32. Henryk von Wattzau-Adertis (AH318) - siła głosu: 1
  33. Magnum von Graudenz (A1685) - siła głosu: 1
  34. Prokrustes (A1217) - siła głosu: 1
  35. Stanisław Dmowski (AH347) - siła głosu: 1
  36. Mateusz Wilhelm (T0008) - siła głosu: 1
  37. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232) - siła głosu: 1

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Arkadiusz Maksymilian.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny