Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 12275 [X]

Grodzisk, dnia 14 lipca 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Książęcej Komisji Wyborczej

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN,

książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

§ 1.

Działając na podstawie art. 4 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy — Ordynacja wyborcza, powołujemy Książęcą Komisję Wyborczą właściwą do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LXIX kadencji zarządzonych Postanowieniem Księcia Sarmacji w sprawie zarządzenia wyborów z dnia 14 lipca 2021 roku, w następującym składzie:

  1. Arkadiusz Maksymilian (AG006) — Książę,
  2. Jaśnie Oświecony Diuk Avril von Levengothon (A7169) — przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury,
  3. Wielmożny Wicehrabia Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654) — Marszałek Trybunału Koronnego.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny