Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 12276 [X]

Grodzisk, dnia 23 lipca 2021 r.

Postanowienie Księcia

ws. zmiany składu Książęcej Komisji Wyborczej

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN,

książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

§ 1.

Na podstawie art. 4 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 12 października 2019 r. w składzie Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LXIX kadencji zarządzonych Postanowieniem Księcia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu LXIX kadencji z dnia 14 lipca 2021 r. dokonujemy następujących zmian:

  1. Odwołujemy w związku z upływem kadencji asesora Trybunału Koronnego oraz wygaśnięciem funkcji Marszałka Trybunału Koronnego Wielmożnego Antoniego Kacpra wicehrabiego Burbon-Contiego (AG654).
  2. Powołujemy Poważanego Konrada kawalera von Chamier-Gliszczyńskiego (AH174) — jako Asesor Trybunału Koronnego.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LXIX kadencji zarządzonych Postanowieniem Księcia ws. zarządzenia wyborów do Sejmu LXIX kadencji z dnia 14 lipca 2021 r. wchodzą:

  1. Arkadiusz Maksymilian (AG006) — Książę,
  2. Jaśnie Oświecony Diuk-Wojewoda Avril von Levengothon (A7169) — przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury,
  3. Poważany Kawaler Konrad von Chamier-Gliszczyński (AH174) — Asesor Trybunału Koronnego.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny