Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 12336 [X]

Grodzisk, dnia 3 września 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członka Dworu Książęcego

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

stanowimy co następuje:

§ 1.

Na podstawie § 3. Zarządzenia Księcia w sprawie Konstytucji Dworu Książecego z dnia 12 maja 2021 rokupowołujemy w skład Dworu Książęcego Wielmożnego Wicehrabiego Antoniego Kacpra Burbon-Contiego (AG654) na urząd Sekretarza Koronnego. 
 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny