Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDecyzje administracyjne władz prowincji, poz. 12337 [X]

Grodzisk, dnia 5 września 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie wyboru Namiestnika Starosarmacji

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN, 
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża

postanawiamy co następuje: 

§ 1. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 Konstytucji Starosarmacji  powołujemy wskazanego przez Sejmik Prześwietnego Hrabiego Orjona Surmę (AF972) na urząd Namiestnika Starosarmacji. 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny