Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 12339 [X]

Grodzisk, dnia 7 września 2021 r.

Ustawa Sejmu

o zmianie Ustawy Sejmu o Trybunale Koronnym

Art. 1.

W Ustawie Sejmu z 23 lipca 2018 r. o Trybunale Koronnym wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1 ust. 2., w brzmieniu:
"Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, z zastrzeżeniem art. 1a ust. 5 ustawy".

przyjmuje brzmienie:
"Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na sześciomiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, z zastrzeżeniem art. 1a ust. 5 ustawy".

Art. 2.

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Ustawa ma zastosowanie do kadencji asesorskich, rozpoczętych po dniu jej wejścia w życie.

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny