Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 12342 [X]

Grodzisk, dnia 10 września 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania i powołania Marszałka Trybunału Koronnego

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN, 

książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

stanowimy co następuje: 

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. odwołujemy Poważanego Kawalera Kondrada von Chamier-Gliszczyńskiego (AH174) z urzędu Marszałka Trybunału Koronnego. 

§ 2. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. powołujemy Wielmożnego Wicehrabiego Antoniego Kacpra Burbon-Contiego (AG654) na urząd Marszałka Trybunału Koronnego. 

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny