Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 12344 [X]

Angemont, dnia 11 września 2021 r.

Dekret Lorda Szambelana z mocą ustawy

ws. uchylenia dekretu Lorda Szambelana-regulaminu Zgromadzenia Krajowego

Art. 1.

Zgodnie z art. 2 ust. 3a Konstytucji Królestwa Hasselandu, w celu realizacji art. 10 Uchwały-regulaminu Zgromadzenia Krajowego z dnia 12 sierpnia 2021 r., uchyla się dekret Lorda Szambelana z mocą ustawy z dnia 2 października 2020 r.-regulamin Zgromadzenia Krajowego.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Santiago Vilarte hrabia von Hippogriff
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny