Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 12350 [X]

Grodzisk, dnia 14 września 2021 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ws. emisji znaczków pocztowych z dnia 23 września 2020 r. postanawiam o emisji znaczka pocztowego wg. ponizszych właściwości:

  1. Cel emisji znaczka: do sprzedaży w Poczcie Baridajskiej,
  2. Nazwa znaczka: XIX rocznica Książęcych Sił Zbrojnych,
  3. Nominał znaczka: 10 000 lt,
  4. Data emisji znaczka: z dniem wejścia w życie niniejszego postanowienia,
  5. Ilość znaczków przeznaczonych do emisji (wielkość emisji): 30 znaczków,
  6. Limit na osobę: 2 znaczki,
  7. Projekt znaczka:
  8. Autor znaczka: Laurẽt Gedeon I (AF766).

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie 18 września 2021 roku o godzinie 19:00.

(—) Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny