Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 12370 [X]

Grodzisk, dnia 27 września 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania odznaczenia państwowego

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN,
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża

stanowimy, co następuje:

§ 1. 

Na podstawie art. 2 ust. 4 Rozporządzenia Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych z dnia 13 września 2021 roku nadajemy

Panu HEINZOWI-WERNER GRÜNEROWI (AH169)

III klasę ORDERU PRZYJAŹNI i WSPÓŁPRACY — za szerzenie dobrego imienia oraz promocję Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej.

§ 2. 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny