Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 12372 [X]

Angemont, dnia 28 września 2021 r.

Ustawa Zgromadzenia Krajowego

o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu

Art. 1.

W Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 9 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

Art. 7, w brzmieniu:

"Symbolami Królestwa Hasselandu jest flaga w kolorach czarno-żółto-czerwonym, przy czym pasy są poziome, czarny i czerwony są równej szerokości, a żółty jest od każdego z nich trzykrotnie węższy oraz herb ze złotą literą „H” na czarnym tle po lewej i złotym wężem morskim w koronie na czerwonym tle po prawej."

 

przyjmuje brzmienie:

 

"1. Symbolami Królestwa Hasselandu są flaga, herb i hymn.

2. Flaga jest w kolorach czarno-żółto-czerwonym, przy czym pasy są poziome, czarny i czerwony są równej szerokości, a żółty jest od każdego z nich trzykrotnie węższy.

3. Herb zawiera złotą literę „H” na czarnym tle po lewej i złotego węża morskiego w koronie na czerwonym tle po prawej.

4. Melodię hymnu Królestwa Hasselandu zawiera załącznik nr 1."

 

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

 ----

Załącznik 1

Melodia hymnu Hasselandu

(—) Fatima von Hohenburg Marcjan-Chojnacka
Lady Steward Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny