Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty lokalne, poz. 12374 [X]

Grodzisk, dnia 28 września 2021 r.

Prawo Wielkich Oczu

ws. wynagrodzeń

Art. 1.

  1. Z budżetu miasta wypłaca się wynagrodzenia Burmistrzowi, pracownikom Urzędu Miasta oraz osobom, które zostały wskazane przez Burmistrza.
  2. Wynagrodzenia łączą się.
  3. Miesięczna wysokość wynagrodzenia może wynosić odpowiednio:
    1. od 2 do 15 tysięcy libertów — w przypadku Burmistrza
    2. od 1 do 10 tysięcy libertów — w przypadku innych osób
  4. Wysokość wynagrodzenia może wynosić zero, jeśli osoba w danym okresie rozliczeniowym nie wykonała żadnej pracy i nie zrealizowała żadnego zadania.

Art. 2.

  1. Wynagrodzenie za przepracowany miesiąc jest wypłacane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano pracę.
  2. Wynagrodzenie ustala i wypłaca Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.

Art. 3.

Prawo wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Federico
Burmistrz Wielkich Oczu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny