Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 12375 [X]

Grodzisk, dnia 29 września 2021 r.

Postanowienie Ministra Spraw Państwowych

ws. emisji znaczka - JKM Arkadiusz Maksymilian

Art. 1.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ws. emisji znaczków pocztowych z dnia 23 września 2020 r. postanawia się o emisji znaczka pocztowego wg. poniższych właściwości:

  1. Cel sprzedaży: do sprzedaży w kasie Poczty Baridajskiej
  2. Nazwa znaczka: „JKM Arkadiusz Maksymilian”
  3. Nominał znaczka: 5 000 lt,
  4. Cena sprzedaży znaczka: 5 000 lt,
  5. Data emisji znaczka: w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
  6. Ilość znaczków przeznaczonych do emisji (wielkość emisji): 30 znaczków,
  7. Limit znaczków na mieszkańca: 3,
  8. Projekt znaczka:

9. Rachunek na który zostanie przelana kwota z emisji znaczków: Dwór Książęcy (G00002)

10. Autor znaczka: Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654)

 

Art. 2.

Postanowienie wchodzi w życie 29 września 2021 roku o godzinie 20:00.

(—) Federico
2. Minister Spraw Państwowych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny