Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaUmowy i traktaty, poz. 12376 [X]

Grodzisk, dnia 29 września 2021 r.

Traktat między Prowincją Starosarmacją a Książęcymi Siłami Zbrojnymi

o współpracy w zakresie budowy baz szkoleniowo-bojowych w miejscowościach Anheim i Unisławów

Art. 1 [Strony]

Stronami zawierającymi umowę są Namiestnik Starosarmacji oraz Hetman Książęcych Sił Zbrojnych.

Art. 2 [Przedmiot umowy]

 1. Niniejsza umowa dotyczy budowy instalacji wojskowych w miejscowościach Anheim i Unisławów.
 2. W skład baz wejdą instalacje wojskowe, ćwiczeniowe, centra szkoleniowo-bojowe.
 3. Namiestnik, w imieniu Prowincji, udostępnia Książęcym Siłom Zbrojnym tereny podmiejskie w celu realizacji założeń umowy.
 4. Miasta Anheim i Unisławów udostępnią Książęcym Siłom Zbrojnym wskazane przez władze tereny niezbędne do realizacji założeń umowy.
 5. Prowincja zobowiązuje się przeprowadzić proces budowy i zaopatrzenia przyszłych baz.
 6. Prowincja oddaje Książęcym Siłom Zbrojnym w wieczyste użytkowanie wymienione w umowie tereny.

Art. 3 [Finansowanie]

 1. Koszt budowy bazy rozłożony będzie zarówno na Prowincję, jak i Książęce Siły Zbrojne.
 2. Władze Starosarmacji zobowiązują się do przekazania co najmniej 60 000 libertów na niezbędne prace budowlane.
 3. Książęce Siły Zbrojne zobowiązują się do przekazania co najmniej 100 000 libertów na niezbędne prace budowlane.
 4. Książęce Siły Zbrojne zobowiązują się do przekazania jednorazowo 20 000 libertów na rzecz Prowincji w zamian za udostępnienie wieczyste terenów pod budowę bazy, obsługę techniczną oraz dostawę mediów.
 5. Powyższe wpłaty wyczerpują wszelkie roszczenia finansowe po obu stronach umowy.

Art. 4 [Status bazy]

 1. Władze Starosarmacji przekazują dowodzenie i zarządzanie bazą w chwili zakończenia budowy i odbioru.
 2. Władze Prowincji zobowiązują Książęce Siły Zbrojne do zachowania integralności terenu bazy z terytorium Starosarmacji.
 3. Władzę w bazie stanowi dowódca podlegający bezpośrednio odpowiednim resortom Książęcych Sił Zbrojnych.
 4. Żołnierze na terenie bazy nie podlegają jurysdykcji władz Prowincji.
 5. Żołnierze poza terenem bazy mają obowiązek przestrzegania praw ustanowionych na terenie Starosarmacji i respektowania jej zwyczajów.
 6. Wszelkie działania, inne niż służba patrolowa, wychodzące poza teren bazy powinny być uzgadniane z władzami Prowincji i władzami lokalnymi.

Art. 5 [Zapisy końcowe]

Wszelkie zmiany w niniejszym traktacie wymagają zgody obu stron.

 

(—) Orjon hrabia Surma,
Namiestnik Starosarmacji,
(—) Marszałek Sarmacji Gotfryd Slavik de Ruth,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny