Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 12378 [X]

Grodzisk, dnia 30 września 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania lenna

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN,

książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża

postanawiamy co następuje: 

§ 1.

Nadajemy Prześwietnemu Hrabiemu Bartoszowi von Thorn-Janiczkowi (A3199) w lenno hrabstwo Vineta  przybrzeżne ziemie należące do Starosarmacji leżące na północ miasta Fer wraz z miejscowością Jomsborg oraz leżącą nieopodal wyspą. Polecamy jemu opiekę nad lennem i jego mieszkańcami oraz ogłaszamy, iż przysługiwać mu będzie tytuł Hrabiego Vinety.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

                                               

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny