Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 12383 [X]

Grodzisk, dnia 10 października 2021 r.

Postanowienie Księcia

ws. odwołania asesora Trybunału Koronnego

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN, 

książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, etc., etc., 

§ 1.

Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dn. 23 lipca 2018 r. w związku ze złożoną rezygnacją stwierdzamy utratę funkcji asesora Trybunału Koronnego przez Poważanego Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego (AH174).

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 

 

                                                      

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny