Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 12384 [X]

Grodzisk, dnia 11 października 2021 r.

Rozporządzenie Księcia

o Senacie

Art. 1.

 1. Senat jest honorowym kolegium arystokratów służących Księciu radą oraz wspomagających go w części jego zadań.
 2. Arystokrata powołany w skład Senatu nazywa się senatorem oraz nabywa godność senatorską.
 3. Książę powołuje oraz odwołuje senatora na mocy postanowienia.
 4. Senat może liczyć nie więcej, niż siedmiu senatorów.
 5. Senatorzy na prośbę Księcia:
  1. wyrażają opinie o kandydatach do nadania orderów lub odznaczeń;
  2. wyrażają zgodę i opinię w sprawie pozbawienia mieszkańca Sarmacji wsi lennych, tytułów szlacheckich i arystokratycznych lub nadań lennych;
  3. wyrażają opinie na tematy zaproponowane przez Księcia.

Art. 2.

 1. Uchyla się przepisy artykułu 9 i artykułu 10 Rozporządzenia Księcia Sarmacji w sprawie tytułów szlacheckich i arystokratycznych z 3 grudnia 2020 roku, a numerację pozostałych artykułów zmienia się odpowiednio. 
 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny