Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1241 [X]

Grodzisk, dnia 6 maja 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Bartek Janiczek-Chojnacki.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 maja 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Bartosz Janiczek
Data i miejsce urodzenia: 17.09.1989 Wałbrzych
Miejsce zamieszkania: Ludwikowice (GEL)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-01-02 (853)
Identyfikator: A3199

Po wielu perypetiach wracam do kraju rodzinnego :)

nie wyobrażam sobie działania aktywnego bez podstawowej
rzeczy jaką jest obywatelstwo :)

Dlatego bez ogródek, powołując się na czasy dawniejsze-
proszę o przyznanie mi obywatelstwa :)

Bartek Janiczek

Adres IP: 83.8.15.56

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; PL; rv:1.7.13) Gecko/20060414

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny