Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 12443 [X]

Grodzisk, dnia 14 listopada 2021 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

Art. 1.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ws. emisji znaczków pocztowych z dnia 23 września 2020 r. postanawia się o emisji znaczka pocztowego wg. poniższych właściwości:

 

1) Cel emisji znaczka: do sprzedaży w kasie Poczty Baridajskiej.

2) Nazwa znaczka: „Turniej Rycerski”

3) Nominał znaczka: 5000 lt.

4) Cena sprzedaży: 5000 lt.

5) Data i godzina emisji: 14.11.2021 r., godz. 23:00

6) Wielkość emisji: 36 sztuk.

7) Limit sztuk na jednego kupującego: 2 sztuki.

8) Projekt:

 

 

9) Rachunek, na który zostanie przelana kwota z emisji: Rada Ministrów (G00001).

10) Autor znaczka: Krzysztof Windsor (AH293).

11) Uzasadnienie: 15 listopada 2021 r. rozpocznie się pierwszy Turniej Rycerski Jego Książęcej Mości, zorganizowany przez Ministerstwo Rycerstwa i Podkomorstwa. By godnie upamiętnić to wydarzenie, Rada Ministrów zdecydowała o emisji tematycznego znaczka.

 

Art. 2.

Postanowienie wchodzi w życie 14 listopada 2021 roku o godzinie 23:00.

(—) Fatima Marcjan-Chojnacka
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny