Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 12444 [X]

Grodzisk, dnia 14 listopada 2021 r.

Rozporządzenie Kanclerza

ws. ustalenia wysokości opłat za industrializację miejscowości, kosztu uzupełniania kantyn oraz cenę sprzedaży zupy w kantynie

Art.1

Na podstawie art. 22. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 377 o Finansach Publicznych z dnia 30 września 2020 r. postanawia się, co następuje:

1. Ustala się wysokość opłat za industrializację miejscowości na kwotę 4000 lt za każdy stopień industrializacji miejscowości.

2. Ustala się wysokość opłaty za zakup jednej jednostki żywności w Państwowych Zakładach Żywieniowych na kwotę 400 lt.

3. Ustala się wysokość ceny sprzedaży jednej jednostki żywności z kantyny na kwotę 500 lt.


Art. 2


1. Wykonanie niniejszego rozporządzenia zleca się Naczelnej Izbię Architektury.

2. Uchyla się Rozporządzenie Kanclerza ws. ustalenia wysokości opłat za industrializację miejscowości, kosztu uzupełniania kantyn oraz cenę sprzedaży zupy w kantynie z dnia 19 lutego 2021 r.


3. Rozporządzenie jest skuteczne z chwilą podpisania.

 

 

(—) Konrad von Chamier-Gliszczyński
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny