Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 12449 [X]

Angemont, dnia 22 listopada 2021 r.

Ustawa Zgromadzenia Krajowego

o zmianie Ustawy o obywatelstwie Królestwa Hasselandu

Art. 1.

W Ustawie o obywatelstwie Królestwa Hasselandu wprowadza się:

 

"Art. 3a [odzyskanie obywatelstwa]

 

1. Były obywatel Królestwa Hasselandu może ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa, przy czym konieczne jest wypełnienie warunków przewidzianych w art. 3, z tym, że wymagany jest co najmniej 4–dniowy pobyt w Hasselandzie i zauważalna aktywność na forum samorządu, w tym - co najmniej 5 postów na forum hasselandzkim.

2. Warunkiem przywrócenia obywatelstwa szlachcicowi lub arystokracie, jest wypełnienie warunków przewidzianych w art. 3, z tym, że wymagany jest co najmniej 2-dniowy pobyt w Hasselandzie i zauważalna aktywność na forum samorządu, w tym - co najmniej 2 posty na forum hasselandzkim,

3. Władze Królestwa Hasselandu, na prośbę zainteresowanego szlachcica lub arystokraty hasselandzkiego, starającego się o przywrócenie obywatelstwa Księstwa Sarmacji, udzielają mu w tym wszelkiej niezbędnej pomocy."

 

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Praw.

(—) Fatima Marcjan-Chojnacka
Lady Steward Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny