Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Dziennik PrawOczekujące na klasyfikację, poz. 12450 [X]

Grodzisk, dnia 23 listopada 2021 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania i powołania członków Rady Ministrów

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN,

książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

Na podstawie art. 26 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. na wniosek Kanclerza stanowimy co następuje:

§ 1.

Odwołujemy Szlachetną Damę Fatimę Marcjan-Chojnacką (AH321) z urzędów Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Podkanclerzego.

§ 2.

Powołujemy Panią Anastasię Windsachen (AH421) na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych. 

§ 3.

Powołujemy Prześwietnego Santiago Vilarte von Hippogriffa (AG916) na urząd Podkanclerzego. 

§ 4. 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny