Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduRozporządzenia Lordów — zmiany, poz. 12451 [X]

Angemont, dnia 24 listopada 2021 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

w sprawie zmiany rozporządzenia Lorda Szambelana w sprawie ustalenia wysokości podatku od zakupu zupy

Art. 1.

W rozporządzeniu Lorda Szambelana w sprawie ustalenia wysokości podatku od zakupu zupy z dnia 15 października 2021 r. (Dz.P. poz. 12389) dodaje się art. 1a, w brzmieniu:

"Na podstawie art. 22 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a) Ustawy o finansach publicznych Hasselandu z dnia 2 stycznia 2019 r. ustala się stawkę podatku od tantiem na 15%."

Art. 2.

Zmienia się tytuł "Rozporządzenie Lorda Szambelana w sprawie ustalenia wysokości podatku od zakupu zupy" na "Rozporządzenie Lorda Szambelana w sprawie ustalenia wysokości niektórych podatków".

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Santiago Vilarte hrabia von Hippogriff
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny