Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 1247 [X]

Grodzisk, dnia 1 maja 2007 r.

Postanowienie Mandragora Wandystanu

w sprawie nadania tytułów szlacheckich

Ja, Mandragor Wandystanu w imieniu Księcia Sarmacji po uzyskaniu jego wiążącej opinii na podstawie art. 7 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji stanowię co następuje:

I. Nadaje się:

1. sekretarowi Tomaszowi kawalerowi Wołyńczykowi h. Gore
a) tytuł szlachecki baroneta,
b) tytuł społeczny podlorda awangardy ploretariatu;

2. sekretarowi Małgorzacie Margo s.d. Arped-Muzyk h. Lwica
a) tytuł szlachecki baronetessy,
b) tytuł społeczny podlordzicy awangardy ploretariatu;

3. obywatelowi Bruthusowi Perunowi
a) tytuł szlachecki baroneta,
b) tytuł społeczny podlorda;

4. sekretarowi Pawłowi kawalerowi Ciupakowi h. Ogniwa
a) tytuł szlachecki baroneta,
b) tytuł społeczny podlorda;

II. Postanowienie wchodzi w życie z dniem pierwszym maja dwa tysiące siódmego roku.

(—) Piotr diuk Krupiński

(—) Piotr Mikołaj

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny