Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 12494 [X]

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2022 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania orderu krajowego

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN,
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża

W uznaniu zasług za dotychczasową współpracę oraz
na pamiątkę państwowej wizyty Księcia Sarmacji w Cesarstwie Insulii

stanowimy, co następuje: 

§ 1. 

Na podstawie art. 2. ust. 4. Rozporządzenia Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych z dnia 13 września 2021 roku (Dz. P. poz. 12346) nadajemy


Jego Cesarskiej Mości
Bazyliemu Izaakowi von Hohenburgowi Marcjan-Chojnackiemu 
(AH415)


IIII KLASĘ ORDERU PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY
— w uznaniu dokonań na rzecz pokoju i współpracy międzynarodowej oraz działania na rzecz ustawicznego umacniania przyjaźni pomiędzy Księstwem Sarmacji a Cesarstwem Insulii.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny