Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 12508 [X]

Grodzisk, dnia 14 stycznia 2022 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania członka Dworu Książęcego

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

stanowimy co następuje:

§ 1.

Na podstawie § 3. Zarządzenia Księcia w sprawie Konstytucji Dworu Książecego z dnia 12 maja 2021 rokuodwołujemy ze składu Dworu Książęcego 

Jaśnie Oświeconego Laureta Gedeona I (AF766) — Marszałka Dworu. 

 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny