Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 1256 [X]

Grodzisk, dnia 9 maja 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 384

— Akt ratyfikacji Traktatu o inkorporacji Zjednoczonego Imperium Tuoleleńskiego do Księstwa Sarmacji (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 8 maja 2007 r. został sporządzony w Genosse-Wanda-Stadt Traktat o inkorporacji Zjednoczonego Imperium Tuoleleńskiego do Księstwa Sarmacji, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat o inkorporacji Zjednoczonego Imperium Tuoleleńskiego do Księstwa Sarmacji

W dniu 8 maja 2007 r. w Genosse-Wanda-Stadt

Wysokie Układające się Strony:

JKM Piotr Mikołaj, Książę Sarmacji, w imieniu własnym i Księstwa Sarmacji oraz

JKM Rhadmor van Helsing, Król Tuolelenkki, w imieniu własnym i Zjednoczonego Imperium Tuoleleńskiego

zawierają następujący traktat:

Artykuł 1

  1. Zjednoczone Imperium Tuoleleńskie przyjmuje nazwę Królestwa Wysp Razuri i Zegisa.
  2. Król Zjednoczonego Imperium Touleleńskiego przyjmuje tytuł Króla Wysp Razuri i Zegisa.

Artykuł 2

  1. Król Wysp Razuri i Zegisa potwierdza swoje panowanie nad Wyspami Razuri i Zegisa.
  2. Król Wysp Razuri i Zegisa zrzeka się praw do innych terytoriów, do których kiedykolwiek rościł pretensje.

Artykuł 3

Królestwo Wysp Razuri i Zegisa włącza się do Mandragoratu Wandystanu jako Obwód Autonomiczny Mandragoratu Wandystanu.

* * *

Po zaznajomieniu się z powyższym Traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 9 maja 2007 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny