Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1260 [X]

Grodzisk, dnia 10 maja 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 62

w sprawie uznania chomików za Radnych (uchylony)

Rada Książęcego Miasta Grodziska uznaje pt. chomiki mieszkające w Pałacu Rajców za honorowych Radnych z prawem głosu doradczego.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
p.o. wiceprzewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny