Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1261 [X]

Grodzisk, dnia 10 maja 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 63

w sprawie utworzenia parku (uchylony)

§ 1. [Utworzenie parku]

Na terenie zielonym między Narwią a aleją Sarmacką tworzy się Park Jana Stadnickiego.

§ 2. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodzisa.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
p.o. wiceprzewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny