Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1277 [X]

Grodzisk, dnia 17 maja 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Patryk Pulikowski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 11 maja 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Patryk Pulikowski
Data i miejsce urodzenia: 28.09.1981, Olsztyn
Miejsce zamieszkania: Olsztyn (TEU)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-26 (104)
Identyfikator: A8364

Wasza Książęca Mości!

Zwracam się doWas z prośbą o przyznanie obywatelstwa Księstwa
Sarmacji. Do wspólnoty przystąpiłem już ponad 100 dni temu. Od
dłuższego czasu sprawuję funkcję rzecznika prasowego CMS
Srebrnego Rogu. W świecie realnym jestem politologiem i
dziennikarzem. Uważam, że moje wiedza i doświadczenie mogą
przydać się w rozwoju Księstwa. Na tyle, na ile pozwoli mi
czas, straram się działać ku chwale Sarmacji i jej
mieszkańców.

Proszę o rozpatrzenie mej prośby. Z pokorą zaakceptuję każdą
decyzję Waszej Książęcej Mości.

patpul

Adres IP: 83.18.198.186

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny