Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 1283 [X]

Grodzisk, dnia 19 maja 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Dworu Książęcego

§ 1.

Na podstawie § 3 ust. 2 Statutu Dworu Książęcego z dnia 15 kwietnia 2007 r. powołuję Pana JAKUBA kaw. KACZYŃSKIEGO na funkcję Seneszala Wielkiego Koronnego, a na jego wniosek:

  1. Panią CALISTO KAMI-CHOJNACKĄ-CZEKAŃSKĄ — na funkcję seneszala mniejszego koronnego i dyrektora Gabinetu Spraw Obywatelskich,
  2. Pana KAROLA KHARTOUMA — na stanowisko dyrektora Gabinetu Finansów i Infrastruktury,
  3. Pana PIOTRA mar. KRAUSE — na stanowisko Naczelnego Architekta Dworu.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny