Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 1284 [X]

Grodzisk, dnia 19 maja 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji

o zmianie Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu (uchylony)

Na podstawie art. 9 Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 9 lutego 2006 r., w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 17 maja 2007 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1.

W Statucie Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 9 lutego 2006 r. art. 3 ust. 3 („Świętem Miasta Czarnolasu jest 17 marca — dzień Świętego Patryka, patrona Miasta”) otrzymuje brzmienie: „Świętem Miasta Czarnolasu jest 25 lipca — dzień Świętego Krzysztofa, patrona Miasta”.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny