Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 1288 [X]

Grodzisk, dnia 20 maja 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 387

o Medalu Pięciolecia (uchylony)

Na podstawie art. 7 p. 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji zarządzam, jak następuje:

Art. 1. [Medal Pięciolecia]

  1. Ustanawiam Medal Pięciolecia jako pamiątkowe wyróżnienie dla tych, którzy na przestrzeni ostatnich pięciu lat tworzyli i tworzą Sarmację.
  2. Medal Pięciolecia otrzymują z mocy prawa obywatele sarmaccy, którzy w dniu 25 maja 2007 r. zamieszkiwali w Księstwie Sarmacji od co najmniej roku lub posiadali tytuł arystokratyczny lub szlachecki albo zostali odznaczeni orderem lub odznaczeniem państwowym.
  3. Medal Pięciolecia otrzymują z mocy prawa także obywatele sarmaccy, którzy w dniu 25 maja 2007 r. otrzymali tytuł szlachecki, choćby nie złożyli przysięgi określonej odrębnymi przepisami prawa.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie w dniu 25 maja 2007 r., w chwili oznaczonej przez Księcia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny